×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"We aim to provide fitness and wellness to our customers, prioritizing in a high quality service to enhance value and satisfaction. At Active Gym, we ensure our customers have full access to our facilities and resources to improve their quality of life and fitness."

"Dare To Be Strong"
ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်

Open Daily : 6:00 am - 10:00 pm

ဆက်သွယ်ရန်

Opposite Gamone Pwint Shopping Mall (San Yeik Nyein), Insein Road,
Kamaryut, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 01534559, 09429952391

၀န်ဆောင်မှုများ
Class

YOGA

AEROBIC

ASIAN JAM

BODY COMBAT

Facilities

FREE WIFI

FREE FLOW OF JUICE

PROVISION OF TOWELS AND LOCKERS

BATHROOM AMENITIES

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

Active Gym မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
Active Gym

Opposite of Gamone Pwint Shopping Mall (San Yeik Nyein), Insein Road

ဆိုင်လိပ်စာ
Active Gym

Opposite of Gamone Pwint Shopping Mall (San Yeik Nyein), Insein Road

01534559, 09429952391

ပရိုမိုးရှင်းများ
ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ

Active Gym မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ