×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"Health Care Spa & Nail Arts "

"Northern Thailand Traditional Spa and Massage Services"
ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်

Open Daily : 11:00 am - 9:00 pm

ဆက်သွယ်ရန်

No 276 A1 Ground Floor, Moe Koung Road and Pyi Thar Yar Junction,
Tamwe, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09262631881

၀န်ဆောင်မှုများ
Back,Neck and Shoulder Massage
Foot Massage
Thai Body Massage + Foot Massage
Aroma Oil Massage
Chiang Mai Facial Massage + Foot Massage
Leg Massage
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ
ပန်းစကား Herbal Tea by Chiang Mai Spa
ပန်းစကား Herbal Tea by Chiang Mai Spa
လိပ်စာတည်နေရာ
Chiang Mai Spa & Massage

No 276 A1 Ground Floor , Moe Koung Road and Pyi Thar Yar Junction

ဆိုင်လိပ်စာ
Chiang Mai Spa & Massage

No 276 A1 Ground Floor , Moe Koung Road and Pyi Thar Yar Junction

09262631881

ပရိုမိုးရှင်းများ
ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ

Chiang Mai Spa & Massage မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ