×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner
Clean & Cheap Dental Clinic “C&C”

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/cp508933/public_html/www-yourfitster-com/wp-content/themes/ns-yourfitster/single-shop.php on line 119
ဆက်သွယ်ရန်

No.19, Sanchaung Street, Near Sanchaung Baho Road, Bet 4th St & 50 Street,
Lanmadaw, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09782255022

၀န်ဆောင်မှုများ
Diamond Crystal

Decorate your tooth with Pretty Diamond Crystal.

Dental Veneers

To whiten and To be prettiest your discolored front teeth Permanently.

Laser Whitening Treatment

To whiten your yellowish front teeth by using Laser & U.S.A Bleaching Agents.

Denture

Removable placement of missing teeth It is Cheapest way to replace.

Root Canal Therapy

Save your painful tooth not to be extracted.

Dental Bridge

Replace tooth by Joining beside teeth.

Dental Implant

Best way of Replacement of Missing Teeth.

Scaling

Remove the Calculus and Staining to become healthy Gums and healthy Teeth.

Extraction

Remove your worst useless tooth.

Orthodontic Treatment

To Straighten your front teeth to be prettiest.

Consultation

Free Check-up & Free Discussion

Replacement of Missing Teeth

Replace your missing teeth with Prosthesis depending on your choice.

Filling Tooth Cavity

Fill Tooth Cavity with Filling Materials to be good as original tooth.

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

Clean & Cheap Dental Clinic “C&C” မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
Clean & Cheap Dental Clinic "C&C"

No.19, Sanchaung Street, Near Sanchaung Baho Road, Bet 4th St & 50 Street

ဆိုင်လိပ်စာ
Clean & Cheap Dental Clinic "C&C"

No.19, Sanchaung Street, Near Sanchaung Baho Road, Bet 4th St & 50 Street

09782255022

ပရိုမိုးရှင်းများ

Clean & Cheap Dental Clinic “C&C” မှ ပရိုမိုးရှင်းများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ

Clean & Cheap Dental Clinic “C&C” မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ