×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"The first and only plastic surgery in Myanmar"

ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်
  • Open Daily : 10:30 am - 7:00 pm
  • Wednesday
ဆက်သွယ်ရန်

No.90A, Thanlwin Road,
Kamaryut, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09456226868

၀န်ဆောင်မှုများ
Chemical Peeling (For Body)
Sleeping Beauty Treatment
Cinderella Treatment
Snow White Treatment
Shine Bright Like A Diamond
Hydra Bomb Treatment
Gangnam Signature Skin Care Package(1)(2)
Korea Plastic Surgery
Individualized Stem Cell Therapy
High Quality Stem Cell Injection
Thread Lift
Filler
Anti-wrinkle (Botox)
Baby Face (or) Vampire facial treatment
Gangnam skin recycling program
MedicalSkinClinic- Gangnam special care
Medical Skin Clinic- special gold therapy
MedicalSkinClinic-blue caviar treatment
Medical skin clinic- super brightening
Medical skin clinic-Anti-oxidant therapy
Medical skin clinic- Gangnam moisturing
Medical skin clinic- intensive lifting
Medical skin clinic- hydropeel treatment
Slimming care
Detox injection
Whitening & brightening injection
Face & Neck lift by HIFU
Gangnam special rejuvenation therapy
Gangnam scar therapy
Melasma treatment
Laser removal of mole, warts, skin tag
Tattoo removal
Laser toning
Pore minimizing therapy
Laser Acne therapy
IPL rejuvenation therapy
Laser brightening therapy
Pearl peel therapy
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

Gangnam Medical Beauty Center မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
Gangnam Medical Beauty Center

No.90A, Thanlwin Road

ဆိုင်လိပ်စာ
Gangnam Medical Beauty Center

No.90A, Thanlwin Road

09456226868

ပရိုမိုးရှင်းများ
ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ