×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"The Unique signature of Pansy Massage. This invigorating treatment begins with a deep back massage to stimulate tired and sore muscles, reduce tension and improve blood circulation. "

ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်
  • Open Daily : 11:00 am - 11:00 pm
  • Booking Time : 11:00 am - 10:00 pm
ဆက်သွယ်ရန်

No.1002, Pyay Road, Saw Bwar Gyi, Myanmar Sky Man Hotel,
Insein, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09406134032, 09406134023

၀န်ဆောင်မှုများ
Foot Reflexology Massage
Foot Dry Massage
Chinese Foot (Oil) Massage
Head Dry Massage
Head (Oil) Massage
Head and Shoulder (Oil) Massage
Full Body Therapy Dry Massage
Japanese Traditional Massage
Body Scrub & (Oil) Massage
Foot & Body (Oil or Dry) Massage
Aroma Therapy (Oil) Massage
Swedish (Oil) Massage
Deep Tissue (Oil) Massage
Upper Body (Dry) Massage
Upper Body (Oil) Massage
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

Pansy Spa မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
Pansy Spa

No.1002, Pyay Road, Saw Bwar Gyi, Myanmar Sky Man Hotel

ဆိုင်လိပ်စာ
Pansy Spa

No.1002, Pyay Road, Saw Bwar Gyi, Myanmar Sky Man Hotel

09406134032

ပရိုမိုးရှင်းများ
ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ

Pansy Spa မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ