×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"Welcome to YGN GYM. In an industry often equated with fad and fashion, YGN GYM has steadily increased its presence by focusing on the one lifelong benefit valued by everyone: good health. "

"သင်နှင့်သင့်မိသားစု ပျော်ရွှင်ကျန်းမာဖို့ရာ YGN GYM ကိုသာ အားထားရာ !"
ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်
  • Mon-Fri : 6:00 am - 10:00 pm
  • Sat-Sun : 7:00 am - 8:00 pm
ဆက်သွယ်ရန်

No.254, Room 11,1st Floor, Upper Seik Kan Thar St, Near Pansodan Bus Stop,
Kyauktada, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09450527778, 09450527779

၀န်ဆောင်မှုများ

YGN Gym မှ ဝန်ဆောင်မှုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

YGN Gym မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
YGN Gym (Branch 1)

No.254, Room 11, 1st Floor, Upper Seik Kan Thar St, Near Pansodan Bus Stop

YGN Gym (Branch 2)

No.(200/202), First Floor, Kyaik Ka San Rd, Near Kyauk Myaung Zay Bus Stop

YGN Gym (Branch 3)

No.(15/17), 2nd Floor, Bet Hledan Bus Stop & Lotteria Shop Upper Floor

YGN Gym (Branch 4)

Bet Baho Rd Middle & Malar Myaing 8 St

YGN Gym (Branch 5)

No.(20/22), Ground Floor, Ma Kyee Kyee St, Bet Pyay Rd & Kyam Taw St, Near Mahar Myaing Bus Stop

YGN Gym (Branch 6)

No.(232), Orchid Condo 1st Floor, Ahlone Rd, Bet Lower Kyee Myin Daing Rd & Baho Rd, Beside Toyota Mingalar

YGN Gym (Branch 7)

Yae Kyaw Complex 2nd Floor, Yae Kyaw City Mart Upper Floor, Yae Kyaw St

North Dagon Branch (PREMIUM)

No.(732), 33 Block, Ngar Man Aung Pagoda St, Near Nga Moe Yeik Bridge

Dagon Branch (STANDARD)

No.45, Taw Win Garden Hotel 5 Floor, Taw Win Super Market 5 Floor, Pyay Rd

North Okkalapa Branch (STANDARD)

No.674, Thudhammar Rd, Ground Floor, Near Thandar Bus Stop

ဆိုင်လိပ်စာများ
YGN Gym (Branch 1)

No.254, Room 11, 1st Floor, Upper Seik Kan Thar St, Near Pansodan Bus Stop

09450527778, 09450527779

YGN Gym (Branch 2)

No.(200/202), First Floor, Kyaik Ka San Rd, Near Kyauk Myaung Zay Bus Stop

09969625602

YGN Gym (Branch 3)

No.(15/17), 2nd Floor, Bet Hledan Bus Stop & Lotteria Shop Upper Floor

09969625603

YGN Gym (Branch 4)

Bet Baho Rd Middle & Malar Myaing 8 St

09969625594

YGN Gym (Branch 5)

No.(20/22), Ground Floor, Ma Kyee Kyee St, Bet Pyay Rd & Kyam Taw St, Near Mahar Myaing Bus Stop

09969625605

YGN Gym (Branch 6)

No.(232), Orchid Condo 1st Floor, Ahlone Rd, Bet Lower Kyee Myin Daing Rd & Baho Rd, Beside Toyota Mingalar

09969625606

YGN Gym (Branch 7)

Yae Kyaw Complex 2nd Floor, Yae Kyaw City Mart Upper Floor, Yae Kyaw St

09969625593

North Dagon Branch (PREMIUM)

No.(732), 33 Block, Ngar Man Aung Pagoda St, Near Nga Moe Yeik Bridge

09969625597

Dagon Branch (STANDARD)

No.45, Taw Win Garden Hotel 5 Floor, Taw Win Super Market 5 Floor, Pyay Rd

09969625590

North Okkalapa Branch (STANDARD)

No.674, Thudhammar Rd, Ground Floor, Near Thandar Bus Stop

09969625589

ပရိုမိုးရှင်းများ
ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ

YGN Gym မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ