×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"Welcome to Beauty Concepts ! We are Myanmar's finest luxury beauty studio providing friendly and efficient thought a caring & proactive team creating memorable guest experiences in Yangon since 2005. We seek to create a memorable wellness experience just for you. Let us spoil you with our high quality services that will certainly rejuvenate and revitalize your soul."

"Rest Assured You're in Safe Hands !"
ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်

Open Daily : 10:00 am - 9:00 pm

ဆက်သွယ်ရန်

BRANCH-1, Unit-G11, City Mart (Myae Ni Ghone) Centre 231 Pyay Road,
Sanchaung, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09955166624, 09955166620

၀န်ဆောင်မှုများ
The Hair

Shampoo Treatment Color

Waxing

Upper Half

Underarm

Half Arm- from elbow down

Full Arm- not including underarm

Chest

Full Back

Butt

Tummy

Lower Half

Half Leg- from the knee down includes toes

Full leg- not including bikini line

Bikini Line- includes sides & neaten top

Brazilian

Face

Upper lip

Lower lip

Brow Design

Chin

Face- not including eyebro

The Eye

3D Eyebrow Embiodary

Eyebrow Embiodary

Eyeliner Embiodary

Eyelash Extension

Eyelash Perming

Anti-Stress eye treatment

Body Treatment

Body Scrub

Body scrub with Body Wrap

Anti-Stress Back Massage

Anti-Stress Massage

Traditional Massage

Foot Reflexology with Natural Sugar Crystal Scrub

RVB Face Therapy

RVB Skinlab Detox Treatment (All skin types)

Firming & Lifting Facial

Purifying Facial (For Combination, Oily, Acne Skin)

Detoxifying Facial (Engergizing & anti-stress for all skins)

Hydrating Facial (For dry, dehydrated skins)

Soothing Facial (For Rosacea, coupe rose, sensitive, reactive skin)

RVB Simply white Treatment (Pigmentation, age spot and sun damage skin)

RVB Holistic Facial Treatment (For all skin Types)

Hand and Foot Treatment

Classic Manicure/ Pedicure

Signature Manicure/ Pedicure

Luxurious Manicure/ Pedicure

Little Princess Manicure/ Pedicure

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ
O.P.I Products
O.P.I Products
R.V.B Products
R.V.B Products
WaxXXX Products
WaxXXX Products
Allpresan Products
Allpresan Products
B.C.L Products
B.C.L Products
CND Shellac Products
CND Shellac Products
doTerra Products
doTerra Products
O.P.I
O.P.I
လိပ်စာတည်နေရာ
BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-1)

Unit-G11, City Mart (Myae Ni Ghone) Centre 231 Pyay Road

BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-2)

Unit-G1, City Mart (Golden Valley) Centre 430 (A), Corner of Dhamazedi Road and Golden Valley Street

BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-3)

No.150, Dhamazedi Road

BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-4)

Unit-205 Level-2, Sule Square

BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-5)

74 Street, Between 31x32

ဆိုင်လိပ်စာများ
BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-1)

Unit-G11, City Mart (Myae Ni Ghone) Centre 231 Pyay Road

09955166620

BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-2)

Unit-G1, City Mart (Golden Valley) Centre 430 (A), Corner of Dhamazedi Road and Golden Valley Street

09955166621

BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-3)

No.150, Dhamazedi Road

09955166623

BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-4)

Unit-205 Level-2, Sule Square

09955166624

BEAUTY CONCEPTS (BRANCH-5)

74 Street, Between 31x32

09797276787

ပရိုမိုးရှင်းများ

Beauty Concept မှ ပရိုမိုးရှင်းများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ