×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"Relaxing and affordable, Sapel offers Reflexology Foot Massage, and is the top massage spa in Yangon on Tripadvisor. Best place to take a refreshing rest."

"Traditional Burmese Foot Spa !"
ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်

Open Daily : 10:00 am - 12:00 pm

ဆက်သွယ်ရန်

No.57, 15 Street, Lower Block, Maha Bandoola Road,
Lanmadaw, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09253988995

၀န်ဆောင်မှုများ
Head to Toe Spa Retreat (75 minutes)

Starting from the head to the toe, this soothing and gentle massage will help relieve the fatigue of traveling and improve sleep quality. It ends off with our unique traditional Thanaka therapy.

Energy boosting Foot Spa (75 minutes)

This spa starts with the cleansing of the feet and soaking the feet in a medicinal herbal foot bath to stimulate blood circulation. This is followed by massage from the head to toe, relieving stress.

Sapel Foot Relaxation Spa (60 minutes)

A relaxing spa package that starts with cleansing and disinfecting your feet, followed by massaging of your neck, shoulder and back, arms and feet. It will improve blood circulation and relieve stress.

Basic Foot Massage (30 minutes)

This express package provides the customer our basic Burmese foot cleansing and foot massage to stimulate tired and sore muscles and relieves tensions from a tired day of walking.

The Sapel Experience (90 minutes)

This luxurious Burmese spa experience uses medicinal herbs to relieve your fatigue instantly. We will pamper you with eye masks and leg masks and apply a thin layer of our traditional thanaka cream.

Sapel Royal Spa (2h 30 mins)

Be pampered like a Burmese Royal. Starting with feet exfoliation to remove dead skin and we apply eye and foot masks for detoxification and using our signature tanaka cream to kneed away your pain.

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

Sapel Foot Spa မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
Sapel Foot Spa

No.57, 15 Street, Lower Block, Maha Bandoola Road

ဆိုင်လိပ်စာ
Sapel Foot Spa

No.57, 15 Street, Lower Block, Maha Bandoola Road

09253988995

ပရိုမိုးရှင်းများ
ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ

Sapel Foot Spa မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ